Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (40)  |  Przetargi unieważnione (9)

zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.5.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty