Uchwała nr 79/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.)

Uchwała nr 79/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.)


Treść uchwały (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 09:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113