Uchwała nr 80/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Gminie KłomniceNa podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 roku, poz. 506 z póżn. zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 roku, poz. 122 z poźn. zm.)

Uchwała nr 80/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Gminie Kłomnice

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 roku, poz. 506 z póżn. zm.) i art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2019 roku, poz. 122 z poźn. zm.)


Treść uchwały (114kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 09:39:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118