Uchwała nr 224/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienica Polska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) po zapoznaniu się z: - sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, - sprawozdaniem finansowym, - informacją o stanie mienia Gminy Kamienica Polska, - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Uchwała nr 224/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kamienica Polska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) po zapoznaniu się z: - sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, - sprawozdaniem finansowym, - informacją o stanie mienia Gminy Kamienica Polska, - opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, - stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.


Treść uchwały (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 09:57:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71