Uchwała nr 230/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Wanaty stanowiącej własność osoby fizycznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), §1, § 2 pkt 1 Rozdział II Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kamienica Polska oraz ich wydzierżawiania, użyczania lub najmuna okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 116, poz. 2350 z późn. zm.)

Uchwała nr 230/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości położonej w miejscowości Wanaty stanowiącej własność osoby fizycznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), §1, § 2 pkt 1 Rozdział II Uchwały Nr 48/VI/2007 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Kamienica Polska oraz ich wydzierżawiania, użyczania lub najmuna okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 116, poz. 2350 z późn. zm.)


Treść uchwały (164kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:26:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92