Uchwała nr 231/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie nabycia przez Gminę Kamienica Polska części wodociągu w miejscowościach Kolonia Klepaczka i ZawadaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028 z późn. zm.)

Uchwała nr 231/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie nabycia przez Gminę Kamienica Polska części wodociągu w miejscowościach Kolonia Klepaczka i Zawada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028 z późn. zm.)


Treść uchwały (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113