Uchwała nr 234/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kamienica Polska na lata 2022-2024Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 447)

Uchwała nr 234/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kamienica Polska na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 447)


Treść uchwały (873kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118