Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 698.800,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Kamienica Polska w 2010 roku.


załącznik nr 23 - opinia RIO w spr. mozliwości sfinansowania deficytu w 2010r. (45kB) pdf
załącznik nr 20 - decyzja o nadaniu numeru NIP (113kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (33kB) word
ogłoszenie o zamówieniu (113kB) word
załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe za 2008 (1584kB) pdf
pytania-odpowiedzi 1 (31kB) word
Załącznik nr 39 do specyfikacji - korekta (27kB) word
załącznik nr 16 - zadłużenie (14kB) pdf
załącznik nr 34 - informacja o stanie mienia komunalnego - 2009r. (267kB) pdf
załącznik nr 17 - wysokość spłat (26kB) pdf
załącznik nr 18 - zaświadczenie o wyborze wójta (20kB) pdf
załącznik nr 9 - uchwała RIO nr 113 (62kB) pdf
załącznik nr 27 - informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (Rb-Z za IIkw. 2010r.) (100kB) pdf
załącznik nr 24 - opinia RIO w spr. prognozy kwoty długu na 2010r. (78kB) pdf
załącznik nr 13 - uchwała RIO nr 22 (105kB) pdf
załącznik nr 29 - sprawozdanie finansowe za 2008r Rb-PDP (140kB) pdf
załącznik nr 8 - uchwala RIO nr 252 (44kB) pdf
pytania - odpowiedzi 3 (28kB) word
załącznik nr 7 - uchwała RIO nr 82 (151kB) pdf
załącznik nr 10 - uchwała RIO nr 251 (99kB) pdf
załącznik nr 30 - sprawozdanie finansowe za 2009r. Rb-PDP (136kB) pdf
załącznik nr 33 - sprawozdanie finansowe za II kw. 2010r. (1631kB) pdf
pytania - odpowiedzi 2 (36kB) word
załącznik nr 22 - zestawienie przepływów pieniężnych (dołączone do wniosku o wydanie opinii RIO).pdf (221kB) pdf
załącznik nr 11 - uchwała RIO nr 117 (69kB) pdf
załącznik nr 31 - zaświadczenie o numerze REGON Gminy (52kB) pdf
załącznik nr 21 - zaswiadczenie o numerze REGON (56kB) pdf
Plan Wieloletni Zadań Inwestycyjnych (66kB) pdf
opinia RIO w spr. wykonania budżetu za I pół. 2010 (109kB) pdf
sprawozdanie za I pół. 2010 (1664kB) pdf
załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe za Ikw.2010 (1492kB) pdf
załącznik nr 5 - prognoza kwoty długu na 2010 (99kB) pdf
załącznik nr 15 - sprawozdanie finansowe Rb-N II kw. 2009r. (84kB) pdf
SIWZ (Word 97-2003) (135kB) word
załącznik nr 14 - uchwała RIO nr 17 (86kB) pdf
załącznik nr 12 - uchwala RIO nr 254 (72kB) pdf
załącznik nr 4 - uchwała RGKP nr 194 - budżet 2010 (1239kB) pdf
załącznik nr 25 - opinia RIO w spr. projektu budżetu na 2010r. (97kB) pdf
załącznik nr 35 - harmonogram spłat kredytów i pożyczek (114kB) pdf
załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe za 2009 (1653kB) pdf
załącznik nr 6 - uchwala RGKP nr 196 (35kB) pdf
załącznik nr 28 - sprawozdanie finansowe za I kw. 2009r. (1545kB) pdf
załącznik nr 26 - bilans jednostki za 2009 rok (116kB) pdf
załącznik nr 32 - sprawozdanie finansowe za II kw. 2009r. (1584kB) pdf
załącznik nr 19 - uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika (21kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (30 sierpnia 2010, 13:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993