Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edu


SIWZ (114kB) word
ogłoszenie o zamówieniu (301kB) pdf
wyjaśnienie (14kB) word
Informacja o wyborze oferty (182kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (224kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (29 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (29 listopada 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963