Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edu


SIWZ (113kB) word
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (227kB) pdf
wyjaśnienie (15kB) word
Informacja o unieważnieniu (134kB) pdf
ogłoszenie o zamówieniu (139kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (7 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (7 listopada 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924