Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Wójt Gminy Kamienica Polska działając na podstawie art. 48 ust. 4  i art. 49 ustawy                z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”
 
Treść informacji (119kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (20 lutego 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (22 lutego 2017, 09:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401