O B W I E S Z C Z E N I E o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


Wójt Gminy Kamienica Polska działając na podstawie art. 48 ust. 4  i art. 49 ustawy              
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),  informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”.

Treść obwieszczenia (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (27 lutego 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (1 marca 2017, 08:54:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454