Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie art. 401
ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w sprawie dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, działającemu przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice - reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Polaczek przedstawiciela firmy GRAMAR Sp. z o.o., o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:
usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do: urządzeń wodnych tj: rowu melioracyjnego o nazwie „Bródek” oraz do rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej DK1, wylotami bezpośrednimi oraz pośrednimi wraz ze ściekami skarpowymi, pochodzących z pasa drogowego drogi krajowej DK1 w km 491+570 – 496+586, wykonanie urządzeń wodnych (budowę, przebudowę, likwidację) w zakresie: przebudowy rowów przydrożnych podzielnych na odcinki oznaczone symbolami: od R1-R2 do R-51-R52, zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej DK1 w km 491+226.26 – 496+768.13, budowy wylotów oznaczonych symbolami: WYL_1 – WYL_13, Wyl.p_7 – Wyl.p_36, Wyl.p_39
– Wyp.p_47 – jako wyloty bezpośrednie (51 szt.) oraz Wyl.p_1 – Wyl.p_6, Wyl.p_37 – Wyl.p_38 i Wyl.p_48 – Wyl.p_73 – jako wyloty pośrednie wraz ze ściekami skarpowymi (35 szt.), zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej DK1 w km 491+570 – 496+586, przebudowy rowów melioracyjnych oraz przydrożnych przez budowę przepustów oznaczonych symbolami: P3, P1, P4-P8 oraz p1-p6 realizowanych wzdłuż drogi krajowej DK1 w km 492+858496+528, likwidacji istniejących odcinków rowów przydrożnych oraz przebudowę rowów melioracyjnych i przydrożnych przez likwidację przepustów, dla inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej Nr 1 – Zadanie nr 3 – przebudowa odcinka Zawada-Siedlec Duży, ogłasza  decyzję.

Treść informacji (286kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anita Barańska (20 sierpnia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (25 września 2019, 11:27:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430