Kompleksowy program porządkowania gosp. wodno-ściekowej w Gm. Kamienica Polska.

Od dnia 28 listopada 2005 roku w miejscowości Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka realizowany jest projekt nr 701200-120 pn. „Kompleksowy program porządkowania gosp. wodno-ściekowej w Gm. Kamienica Polska – zad. III et. IV i V” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 74,43% oraz budżetu państwa w wysokości 9,92% kosztów kwalifikowalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Pozostała część kosztów kwalifikowalnych dofinansowywanych jest w ramach środków krajowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz budżetu gminy.

W ramach projektu wykonany został następujący zakres rzeczowy:

-  14,5 km kolektora sanitarnego, grawitacyjnego (w tym 2,97 km przykanalików, tzw. sięgaczy kolektora głównego),

-    1,68 km kolektora sanitarnego, tłocznego,

-    8 szt. przepompowni ścieków.

Wykonawcą realizującym projekt (na podstwie umowy nr 3420/12/2005 z dnia 04.11.2005r.) jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „POZNAŃ” z siedzibą w Poznaniu.

Roboty prowadzono pod nadzorem Inżyniera Kontraktu – Wielobranżowego Zakładu Inwestycji Rolniczych z siedzibą w Częstochowie (na podstawie umowy  nr 3420/14/2005 z dnia 05.12.2005r.).

Ze względu na trudne warunki wykonywania robót budowlanych związanych z realizacją projektu Gmina Kamienica Polska występowała do Instytucji Pośredniczącej o przedłużenie terminu zakończenia zadania uzyskując zgodę.

W dniu 30 września 2008r. Inwestor przy współudziale Inżyniera Kontraktu dokonał odbioru końcowego przedmiotowego zadania.

Do dnia 30 października 2008r. dokona finansowego rozliczenia projektu z Instytucją Pośredniczącą.

Do dnia 30.09.2008r. Gmina Kamienica Polska otrzymała w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

-         2.849.136,38 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

-         379.731,72 zł z budżetu państwa.

 

Fotoreportaż z budowy:

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Fedecki (16 października 2008)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (16 października 2008, 13:28:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1022