Obwieszczenie w sprawie wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) na okres 60 dni tj. od dnia 30 października do 31 grudnia 2009 roku został wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy pokój 13 projekt uproszczonego planu urządzenia lasu. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów wykonywane są na zlecenie Starosty Częstochowskiego przez Spółkę z o. o. TAXUS SI Warszawa.

metryczka


Wytworzył: inż Włodzimierz Kleszcz (29 października 2009)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (30 października 2009, 13:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299