Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opini. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały.

Projekt uchwały

Poniżej został opublikowany formularz konsultacji, dzięki któremu można zgłaszać uwagi i zmiany do projektu.

Formularz konsultacji

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kuśnierczyk (5 października 2011)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (5 października 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 950