Projekt uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienica Polska oraz warunków i sposobu korzystania z tych obiektów.

Udostępniamy projekt Uchwały jak w tytule do konsultacji społecznych. Prosimy o nadsyłanie do Urzędu Gminy Kamienica Polska opinii. Opinie te będą opublikowane pod tekstem projektu uchwały.

Do ogłoszenia zostały dołączone:
- projekt uchwały i załączników do uchwały
- formularz konsultacji

metryczka


Wytworzył: Marian Kaźmierczak (14 września 2012)
Opublikował: Krzysztof Kuśnierczyk (14 września 2012, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054