Informacja w sprawie referendum ogólnokrajowego


W związku z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum oraz z uwagi na treść art. 92 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2014r. poz. 318 ) przepis art. 114 Kodeksu wyborczego uprzejmie informuję, iż podmioty uprawnione do udziału w referendum mogą bezpłatnie umieszczać urzędowe obwieszczenia referendalne i plakaty na tablicach informacyjnych we wszystkich sołectwach Gminy Kamienica Polska.

Wykaz miejsc:
1. Sołectwo Kamienica Polska       - 7 tablic
2. Sołectwo Wanaty                     - 6 tablic
3. Sołectwo Rudnik Wielki            - 7 tablic
4. Sołectwo Osiny                        - 6 tablic
5. Sołectwo Zawisna                     - 3 tablice
6. Sołectwo Zawada                     - 7 tablic 

metryczka


Wytworzył: Danuta Ostojska (13 lipca 2015)
Opublikował: Żaneta Matusiak (13 lipca 2015, 11:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763