Pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej - Konopnickiej 11a


 
Wójt Gminy Kamienica Polska
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na najem lokalu użytkowego w Kamienicy Polskiej


1. lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 11 a – usytuowany na parterze o powierzchni użytkowej 109 m2 - wadium 127,00 zł.


Minimalna wysokość czynszu miesięcznego 9,50 zł/m2  + VAT.


Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, c.o.
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostawę mediów (tj. energię elektryczną, wodę, c.o.,  wywóz odpadów).

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  na konto  Urzędu Gminy Kamienica  Polska:  Millennium Bank S.A. Nr 85 1160 2202 0000 0001 9484 4241 
bądź w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska do dnia 12 stycznia 2017 roku do godz. 1200.

Wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.


Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska,
ul. Konopnickiej 12, 42 – 260 Kamienica Polska, pokój nr 2 /sekretariat/ w terminie
do dnia 12 stycznia 2017 roku do godz. 1200.


Oferta  powinna  zawierać  :
            -  imię, nazwisko i adres oferenta,
            -  datę sporządzenia oferty i podpis,
            -  proponowany przez oferenta czynsz najmu za 1 m2,
-  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki   bez zastrzeżeń,
            -  dowód  wpłaty  wadium.Ofertę  należy  złożyć  na  piśmie  w  zamkniętej  kopercie,  na  której  powinno  być  podane: imię, nazwisko, nazwa, adres oferenta oraz dopisek
 „najem lokalu użytkowego przy ul. Konopnickiej 11, miejscowość Kamienica Polska”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej, 
ul. Konopnickiej 12,  pokój nr 13, tel. 34 3273-524.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
                                                                                     

Pełna treść informacji (339kB) pdf

 
 

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (12 grudnia 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (12 grudnia 2016, 11:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474