I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych w m. Rudnik Wielki ul. Rzeczna


Wójt  Gminy Kamienica Polska
 ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/1 k.m. 6, obręb Rudnik Wielki,  ul. Rzeczna
Powierzchnia - 480 m2
Cena wywoławcza - 15.500,00 złotych plus podatek VAT
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie DK-1 w Gminie Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu MN,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową nieprodukcyjną; wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej oraz zakaz usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/2 k.m. 6, obręb Rudnik Wielki,  ul. Rzeczna
Powierzchnia – 294 m2
Cena wywoławcza – 2.200,00 złotych
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie DK-1 w Gminie Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu RZ/LS przeznaczonym pod:  łąki i pastwiska wskazane do zalesienia; dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Pełna treść przetargu (443kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (28 sierpnia 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (28 sierpnia 2017, 11:41:59)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (28 sierpnia 2017, 11:44:08)
Zmieniono: korekta redaktorska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 690