II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek w m. Rudnik Wielki


Wójt  Gminy Kamienica Polska
 ul. Konopnickiej 12, powiat częstochowski, woj. śląskie
ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:


1. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/1 k.m. 6, obręb Rudnik Wielki,           ul. Rzeczna
Powierzchnia - 480 m2
Cena wywoławcza - 7.905,00 złotych plus podatek VAT  (9.723,15 złotych)
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie DK-1 w Gminie Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu MN,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową nieprodukcyjną; wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej oraz zakaz usług i działalności zakwalifikowanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Działka niezabudowana oznaczona jako nr ewid. 726/2 k.m. 6, obręb Rudnik Wielki,        ul. Rzeczna
Powierzchnia – 294 m2
Cena wywoławcza – 1.122,00 złotych
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego      w rejonie DK-1 w Gminie Kamienica Polska wyżej opisana działka leży na terenie o symbolu RZ/LS przeznaczonym pod:  łąki i pastwiska wskazane do zalesienia; dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.


Pełna treść przetargu (431kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (7 listopada 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (7 listopada 2017, 12:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463