Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a, ust. 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Rozdziału 12 załącznika do Uchwały Nr191/XXXVIII/2017 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 listopada 2017r.    w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi  w 2018 roku Wójt Gminy Kamienica Polska zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kamienica Polska w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku”.

Treść informacji (53kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (9 stycznia 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (9 stycznia 2018, 13:15:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 478