Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


Wójt Gminy Kamienica Polska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Kamienica Polska wyraziła zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanego punktu.
W związku z powyższym w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku, wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Kamienica Polska mogą zgłaszać się do udziału w przedmiotowym programie. Poniżej opublikowaną kartę informacyjną należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Gminy Kamienica Polska będzie uzależniona od uzyskania dotacji z NFOŚiGW w Warszawie.

informacja (340kB) pdf
karta informacyjna (170kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (12 listopada 2019)
Opublikował: Anna Wawrzyńczak (12 listopada 2019, 13:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 942