Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.3

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA

ciąg dalszy

 • Ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja postanowień dotyczących opiniowania programów gospodarki odpadami

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr planów miejscowych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wniosków o sporządzenie planów miejscowych lub zmianę

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Referat w zakresie spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz zamówień publicznych, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja działalności gospodarczej, zmian wpisu, zawieszenia działalności, wykreśleń wpisu z ewidencji gospodarczej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U.Nr101, poz.1178 z późniejszymi zmianami)

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenia jednorazowe

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych zezwoleń - organizacja przyjęć okolicznościowych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydanych zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja obiektów innych świadczących usługi hotelarskie

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja wniosków przedsiębiorców - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

Strona: 1 - 2 - 3 - 4

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Fedecki (10 listopada 2008)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (10 listopada 2008, 08:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1197