Ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy Kamienica Polska str.4

EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA

ciąg dalszy

 • Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Urzędu Gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja umów o ztrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja porozumień w sprawie zorganizowania prac społecznie użytecznych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Ewidencja umów o odbywanie stażu pracy przez bezrobotnych absolwentów szkół

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr uchwał Rady Gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 1 - Dział Rady Gminy w godzinach pracy urzędu

 • Rejestr wniosków i opinii komisji Rady Gminy

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 1 - Dział Rady Gminy w godzinach pracy urzędu

 • Rejestr interpelacji i wniosków radnych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 1 - Dział Rady Gminy w godzinach pracy urzędu

 • Rejestr skarg i wniosków

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 3 - Sekretariat Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu

 • Rejestr aktów wewnętrznych

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

 • Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Ewidencja prowadzona jest w pokoju Nr 13 - Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, w godzinach pracy urzędu.

Strona: 1 - 2 - 3 - 4

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Fedecki (10 listopada 2008)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (10 listopada 2008, 09:03:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1134