Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 23 września 2016 roku w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od 23 września 2016 roku do 07 października 2016 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017 jest dostępny na stronie internetowej bip.kamienicapolska.pl.

Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kamienica Polska, 42-260, ul. Konopnickiej 12 do dnia 07 października 2016 roku.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.


Treść obwieszczenia (37kB) pdf

Projekt uchwały (362kB) pdf

Formularz zgłaszania uwag (15kB) pdf

Protokół (34kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (23 września 2016)
Opublikował: Żaneta Matusiak (23 września 2016, 12:15:37)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (18 października 2016, 10:17:17)
Zmieniono: Wprowadzono protokół z konsultacji społecznej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 586