Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 04 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy Kamienica Polska zawiadamia, że w terminie od 04 stycznia 2017 roku do 18 stycznia 2017 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku. Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku jest dostępny na stronie internetowej bip.kamienicapolska.pl. Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kamienica Polska, 42-260, ul. Konopnickiej 12 do dnia 18 stycznia 2017 roku. Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.

Treść obwieszczenia (423kB) pdf
Treść uchwały (4715kB) pdf
Treść zarządzenia (454kB) pdf
Formularz zgłaszania uwag (241kB) pdf
Protokół z konsultacji społecznych (260kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (4 stycznia 2017)
Opublikował: Marcin Salamoński (4 stycznia 2017, 13:16:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (13 lutego 2017, 13:12:03)
Zmieniono: dodano dokument

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 645