WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu „Strategia Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”

Wójt Gminy Kamienica Polska informuje, że na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), w dniach od 29 grudnia 2016r. do 30 stycznia 2017r., w związku z Zarządzeniem nr 46/2016 Wójta Gminy Kamienica Polska z dnia 23.12.2016r., odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”.
W wyniku postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu strategii.

Treść informacji (32kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (20 lutego 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (22 lutego 2017, 09:07:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621