Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz Uchwały nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
Wójt Gminy Kamienica Polska
zawiadamia, że w terminie od 02 listopada 2017 roku do 16 listopada 2017 roku trwają konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018.

Projekt Uchwały Rady Gminy Kamienica Polska w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kamienica Polska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 jest dostępny na stronie internetowej bip.kamienicapolska.pl.
Opinie i uwagi należy składać na wyznaczonym do tego formularzu. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kamienica Polska, 42-260, ul. Konopnickiej 12 do dnia 16 listopada 2017 roku.
Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały mają charakter opiniodawczy.
 
Treść zarządzenia (43kB) pdf
Treść obwieszczenia (36kB) pdf
Projekt Uchwały (32kB) pdf
Projekt programu (347kB) pdf
Formularz konsultacji (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Michał Sitek (2 listopada 2017)
Opublikował: Żaneta Matusiak (2 listopada 2017, 12:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526