Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Polska uchwały Nr 212/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ograniczony: od północy: północną granicą obrębu Kolonia Klepaczka, od wschodu: drogą krajową nr 1, drogą gminną o numerze ewidencyjnym 546 obręb Zawada oraz częścią działki nr 500/8 obręb Zawada, od południowego-wschodu: południowo-wschodnią granicą obrębu Zawada oraz od południa: południową granicą obrębu Zawada oraz południową granicą obrębu Kolonia Klepaczka oraz od zachodu: granicą administracyjną Gminy Kamienica Polska.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska,
ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Treść informacji (46kB) pdf
Rysunek (200kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Cezary Stempień (6 marca 2018)
Opublikował: Żaneta Matusiak (12 marca 2018, 12:37:42)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:46:34)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 858