Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kopalnianej, obręb Kamienica Polska


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Polska Uchwały Nr 211/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej Uchwałą Nr 14/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar ograniczony: od południowego-zachodu: ulicą Kopalnianą w miejscowości Kamienica Polska, od północnego-zachodu: granicą działek nr 486 i 485 obręb Kamienica Polska oraz od południowego-wschodu: granicą działek nr 490 i 489 obręb Kamienica Polska.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamienica Polska,
ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska, w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Treść informacji (40kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (10 stycznia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (14 stycznia 2019, 09:53:15)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:46:11)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 536