OBWIESZCZENIE - wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr 245/XLV/2018 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.
 

Treść informacji (26kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Adam Tajber (10 stycznia 2019)
Opublikował: Żaneta Matusiak (14 stycznia 2019, 10:07:58)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (6 marca 2019, 09:42:05)
Zmieniono: przeniesiono do podkatalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557