Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2015

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2015 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Żaneta Matusiak, Zawada 
uzasadnienie wyboru: Pani Żaneta Matusiak wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. Promocji Gminy. Udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania przez członków Komisji Rekrutacyjnej. Analiza przedłożonych dokumentów aplikacyjnych wykazała, że kandydatka spełnia zarówno niezbędne, jak i dodatkowe wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

stanowisko:

Podinspektor do spraw promocji gminy

miejsce pracy: Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej
termin składania dokumentów: 25 września 2015  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)