zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.4.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2019  10:00
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę