Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów gminnych na tereni Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.6.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2022  09:30
wynik postępowania: wynik 

zamówienie na:

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.5.2022
wartość: pow.
termin składania ofert: 20 czerwca 2022  09:30
wynik postępowania: wyniki  

zamówienie na:

Budowa wodociągu w Gminie Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.3.2022
wartość: pow.
termin składania ofert: 28 kwietnia 2022  09:30
wynik postępowania: wyniki 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Zawadzie ul. Długa w Gminie Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.2/2022
wartość: pow.
termin składania ofert: 14 kwietnia 2022  09:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie całego strumienia stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kamienica Polska oraz z PSZOK

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.8.2021
wartość: pow. progów
termin składania ofert: 10 lutego 2022  09:30
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej w Kamienicy Polskiej ul. Magazynowa

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.1.2022
wartość: pow.
termin składania ofert: 3 lutego 2022  09:30
wynik postępowania: wybrano najkorzystniejszą ofertę 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)