Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kamienica Polska

zamawiający: Gmina Kamienica Polska
tryb zamówienia: 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.3.7.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 listopada 2022  09:30
przyczyna unieważnienia: art. 255 pkt 1 ustawy brak ofert w przedmiotowym postępowaniu 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)