Uchwała nr 81/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich

Uchwała nr 81/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica Polska”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 122 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz zarządców obwodów łowieckich


Treść uchwały (236kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
2240 z dnia 2020-03-11

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 09:51:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 120