Uchwała nr 82/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RomanówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami

Uchwała nr 82/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami


Treść uchwały (695kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
2241 z dnia 2020-03-11

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 09:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124