Uchwała nr 84/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej – północna części obrębu Kamienica PolskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)

Uchwała nr 84/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej – północna części obrębu Kamienica Polska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)


Treść uchwały (422kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 10:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135