Uchwała nr 87/XIV/2020Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 lutego 2020w sprawie powołania Komisji RewizyjnejNa podstawie art. 21 ust. 1 i art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 i § 31 Statutu Gminy Kamienica Polska przyjętego Uchwałą Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 roku, poz. 481)

Uchwała nr 87/XIV/2020
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 lutego 2020


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz § 8 i § 31 Statutu Gminy Kamienica Polska przyjętego Uchwałą Nr 75/XIII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica Polska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 roku, poz. 481)


Treść uchwały (113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (19 marca 2020, 10:08:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142