Uchwała nr 232/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy OsińskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503) w związku z Uchwałą Nr 140/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej

Uchwała nr 232/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 503) w związku z Uchwałą Nr 140/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej


Treść Uchwały (4229kB) pdf
Legenda
Plan MPZP

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
4789 z dnia 2022-07-13

metryczka


Opublikował: Łukasz Służałek (30 czerwca 2022, 10:03:58)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (13 lipca 2022, 13:59:10)
Zmieniono: Wprowadzono nr DzUW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 111