Uchwała nr 227/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297 z późn. zm.)

Uchwała nr 227/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie uchwalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1-3 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297 z późn. zm.)


Treść uchwały (162kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
4625 z dnia 2022-07-08

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:20:20)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:36:17)
Zmieniono: Wprowadzono nr w DzUW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 94