Uchwała nr 229/XXXII/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 czerwca 2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Kamienica PolskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2490)

Uchwała nr 229/XXXII/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 czerwca 2022


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2490)


Treść uchwały (163kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
4627 z dnia 2022-07-08

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:25:23)

Ostatnia zmiana: Żaneta Matusiak (12 lipca 2022, 10:39:00)
Zmieniono: Wprowadzono nr w DzUW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129