Uchwała nr 236/XXXIV/2022Rady Gminy Kamienica Polskaz dnia 14 września 2022w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcia 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z póżn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Uchwała nr 236/XXXIV/2022
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 14 września 2022


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcia 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z póżn. zm.), art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)


Treść uchwały (568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (27 września 2022, 13:34:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 53