Zarządzenie nr 46/2017Wójta Gminy Kamienica Polskaz dnia 11 grudnia 2017w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kamienica Polska

Zarządzenie nr 46/2017
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 11 grudnia 2017


w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kamienica Polska


Na podstawie:
1)       art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
2)      Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kamienica Polska, których status prawny określa ustawa o pracownikach samorządowych, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.


 
Treść zarządzenia (567kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Żaneta Matusiak (12 grudnia 2017, 10:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932