Zarządzenie nr 46/2018Wójta Gminy Kamienica Polskaz dnia 28 września 2018w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Zarządzenie nr 46/2018
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 września 2018


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Treść zarządzenia (284kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Cezary Stempień
Opublikował: Marcin Salamoński (13 lutego 2019, 10:09:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350