Zarządzenie nr 24/2019Wójta Gminy Kamienica Polskaz dnia 16 maja 2019w sprawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz 506) oraz Uchwały Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Zarządzenie nr 24/2019
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 16 maja 2019


w sprawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz 506) oraz Uchwały Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Treść zarządzenia (3496kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adam Tajber
Opublikował: Marcin Salamoński (20 maja 2019, 07:59:12)

Ostatnia zmiana: Marcin Salamoński (20 maja 2019, 13:14:36)
Zmieniono: modyfikacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418