Zarządzenie nr 33/2019Wójta Gminy Kamienica Polskaz dnia 5 września 2019w sprawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz 506) oraz Uchwały Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Zarządzenie nr 33/2019
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 5 września 2019


w sprawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz 506) oraz Uchwały Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Treść zarządzenia (333kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Adam Tajber
Opublikował: Marcin Salamoński (5 września 2019, 14:34:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479