Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.067.188,00 PLN z przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu gminy w roku 2011 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.


pytania-odpowiedzi 3 (29kB) word
załącznik nr 14 - decyzja o nadaniu numeru NIP (113kB) pdf
załącznik nr 4 - sprawozdanie finansowe za 2009 (1653kB) pdf
załącznik nr 27 - uchwała RIO w spr. opinii o wykonaniu budzetu za I pół. 2010r. (1110kB) pdf
załącznik nr 17 - harmonogram spłat kredytów i pożyczek (114kB) pdf
załącznik nr 1 - sprawozdanie finansowe za Ikw.2010 (1492kB) pdf
uchwała RGKP w spr. zmian w budżecie na 2011r. (1200kB) pdf
załącznik nr 22 - uchwała RIO w spr. możliwości spłaty kredytu (1380kB) pdf
załącznik nr 24 - uchwała RIO w spr. możliwości sfinansowania deficytu (544kB) pdf
załącznik nr 9 - sprawozdanie finansowe za 2009r. Rb-PDP (136kB) pdf
załącznik nr 13 - uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika (21kB) pdf
załącznik nr 19 - uchwała Rady Gminy w spr. budżetu na 2011 rok (2853kB) pdf
załącznik nr 15 - zaswiadczenie o numerze REGON (56kB) pdf
załącznik nr 8 - sprawozdanie finansowe za II kw. 2009r. (1584kB) pdf
załącznik nr 16 - zaświadczenie o numerze REGON Gminy (52kB) pdf
załącznik nr 3 - sprawozdanie finansowe za III kw. 2010 (2322kB) pdf
załącznik nr 28 - uchwała RIO w spr. opinii o wykonaniu budżetu za 2009r. (1225kB) pdf
przepływy pieniężne (4842kB) pdf
załącznik nr 2 - sprawozdanie finansowe za II kw. 2010r. (1631kB) pdf
załącznik nr 12 - zaświadczenie z dn. 02.12.2010r. o wyborze wójta (297kB) pdf
informacja nt. zaangażowań kredytowych (36kB) pdf
załącznik nr 21 - proponowany okres i wysokość spłat kredytu (29kB) pdf
SIWZ (143kB) word
załącznik nr 25 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (2893kB) pdf
załącznik nr 6 - bilans jednostki za 2009 rok (116kB) pdf
załącznik nr 7 - sprawozdanie finansowe za I kw. 2009r. (1545kB) pdf
załącznik nr 10 - sprawozdanie finansowe za 2008r Rb-PDP (140kB) pdf
załącznik nr 18 - sprawozdanie za IV kwartał 2010r. (2459kB) pdf
załącznik nr 20 - uchwała Rady Gminy w spr. zaciagnięcia kredytu (39kB) pdf
załącznik nr 23 - uchwała RIO w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (1137kB) pdf
pytania-odpowiedzi 1 (33kB) word
pytania-odpowiedzi 2 (37kB) word
ogłoszenie o zamówieniu (116kB) word
załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia komunalnego - 2009r. (267kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (95kB) pdf
załącznik nr 26 - wykaz przedsięwzięć do WPF (8192kB) pdf
załącznik nr 5 - sprawozdanie finansowe Rb-N II kw. 2009r. (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (30 marca 2011)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (30 marca 2011, 12:23:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1613