Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku przedszkola na potrzeby muzeum.


załącznik nr 6 - A08 elewacja wschodnia (262kB) pdf
załącznik nr 3 - PB branża elektryczna b (7337kB) pdf
pytania-odpowiedzi 1 (35kB) word
załącznik nr 3 - PB branża elektryczna a (8192kB) pdf
pytania-odpowiedzi 10 (31kB) word
załącznik nr 6 - A03 el wschodnia (332kB) pdf
załącznik nr 6 - A11 elewacja polnocna (244kB) pdf
załącznik nr 10 - ST zbrojenia (189kB) word
załącznik nr 10 - ST roboty zbrojarskie (92kB) word
załącznik nr 10 - ST rob. ziemne (196kB) word
pytania-odpowiedzi 8 (27kB) word
załącznik nr 6 - A02 rzut piętra (217kB) pdf
załącznik nr 6 - A10 elewacja zachodnia (260kB) pdf
załącznik nr 10 - ST instalacja odgromowa (162kB) word
załącznik nr 2 - PB instalacje sanitarne a (8192kB) pdf
załącznik nr 10 - ST wymagania ogólne (168kB) word
załącznik nr 5 - opis do projektu wnętrz (162kB) pdf
załącznik nr 1 - PB architektura i konstrukcja c (8192kB) pdf
załącznik nr 10 - ST pokrycia blachą (160kB) word
załącznik nr 7b przedmiar robót - elewacja (29kB) pdf
SIWZ wraz z załącznikami 11-16 (254kB) word
załącznik nr 1 - PB architektura i konstrukcja a (8192kB) pdf
pytania-odpowiedzi 2 (32kB) word
załącznik nr 8 - przedmiar robót - instalacje sanitarne (351kB) pdf
załacznik nr 9 - przedmiar robót - instalacje elektryczne (519kB) pdf
załącznik nr 5 - A03 rozwiniecia ścian (480kB) pdf
załącznik nr 4 - plan skala 1-100 (402kB) pdf
załącznik nr 10 - ST płytki cer. (127kB) word
załącznik nr 7c przedmiar robót - zagospodarowanie (22kB) pdf
załącznik nr 10 - ST branża elektryczna (1343kB) pdf
załącznik nr 6 - A05 el zachodnia (353kB) pdf
załącznik nr 1 - PB architektura i konstrukcja b (8192kB) pdf
załącznik nr 6 - Opis do projektu elewacji (162kB) pdf
załącznik nr 10 - ST bezspoinowe syst. ocieplania (135kB) word
załącznik nr 7a - przedmiar robót - roboty budowlane (252kB) pdf
załącznik nr 2 - PB instalacje sanitarne b (8192kB) pdf
załącznik nr 4 - Opis do planu zagospodarowania (173kB) pdf
pytania-odpowiedzi 7 (26kB) word
załącznik nr 6 - A07 przekrój A (209kB) pdf
załącznik nr 6 - A01 rzut parteru (216kB) pdf
załącznik nr 4 - plan zagospodarowania (626kB) pdf
załącznik nr 10 - ST inst.kanaliz. (87kB) word
ogłoszenie o zamówieniu (136kB) word
pytania-odpowiedzi 3 (32kB) word
pytania-odpowedzi 11 (33kB) word
Informacja o wyborze oferty (45kB) word
pytania-odpowiedzi 9 (49kB) word
załącznik nr 6 - A09 elewacja poludniowa (205kB) pdf
załącznik nr 10 - ST tynki (81kB) word
pytania-odpowiedzi 5 (39kB) word
załącznik nr 5 - A05 rozwiniecia scian (210kB) pdf
korekta załącznika nr 7a - przedmiar robót - roboty budowlane (47kB) pdf
załącznik nr 10 - ST inst. wod. z tworz. szt. (93kB) word
załącznik nr 6 - A06 el polnocna (179kB) pdf
załącznik nr 10 - ST gips kart (150kB) word
załącznik nr 5 - A02 rzut sufitu - oswietlenie (152kB) pdf
załącznik nr 10 - ST rob. malarskie (116kB) word
pytania-odpowiedzi 4 (26kB) word
załącznik nr 6 - A04 el poludniowa (142kB) pdf
załącznik nr 5 - A01 rzut parteru - posadzki (172kB) pdf
pytania-odpowiedzi 6 (26kB) word
załącznik nr 5 - A04 rzut posadzek - kolorystyka (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wawrzyńczak (21 grudnia 2009)
Opublikował: Krzysztof Fedecki (21 grudnia 2009, 08:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1156